Home About Us Car Tariff Gallery Papikondalu Tour Packages Temple Packages Contact Us
 
 
 
 
 
 
 Annavaram - Pithapuram - Samalkot - Draksharama Tour

A /c Vehicle ( Minimum 5 Members)

Reporting place : Godavari Car Travels Aryapuram, Opp: Akira Eye Hospital, Rajahmundry.

Places covered : Annavaram Sri Satyanarayana Swamy vari Devastanam,  Pithapuram Sripada Srivallabha Temple ,  Bhimeswaraswami alayam samalkot, Bikkavolu Subhramanya Swamy Temple, Draksharamam Sri Bhimeswara Swamy Temple

 
 
 
© 2015. www.godavaricabs.com All rights reserved.